Een stijlvolle, verzorgde oude dag

Vandaegh is een zorgorganisatie voor 65-plussers met een blijvende, intensieve zorgbehoefte die beschikken over een Wlz-indicatie (zzp 4 of hoger). In een stijlvolle, beschutte woonomgeving voorzien we uw patiënt van een integraal pakket van wonen, dienstverlening en zorg. Met hart voor de zorg en met kennis van zaken bieden we een alternatief op de reguliere verzorgings- en verpleeghuiszorg, dan wel de (intensieve) thuiszorg.

We hebben aandacht voor wat het leven van uw patiënt de moeite waard maakt en we ondersteunen waar nodig. Als uw patiënt samenleeft met een partner, dan moet dat in onze ogen zo blijven. Uw patiënt en zijn/haar levenspartner blijven bij ons bij elkaar, de één met zorg en de ander daardoor zorgvrij.

Kosten

Bewoners met een Wlz-indicatie

Bewoners van Vandaegh hebben blijvend zorg nodig. Met een Wlz-indicatie worden deze zorgkosten volledig vergoed. De huur, servicekosten en inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK zijn voor rekening van uw patiënt. Dit bedrag is exclusief de kosten van persoonsgebonden was.

Bewoners met een lopende Wlz-aanvraag

Patiënten met een lopende Wlz-aanvraag betalen de verblijfs- en zorgkosten aanvankelijk zelf. Voor deze groep hanteren wij een tarief van €175 per dag. Dit bedrag is exclusief de kosten van persoonsgebonden wasjes en de huur van hulpmiddelen. Bij goedkeuring van de Wlz-aanvraag ontvangt uw patiënt met terugwerkende kracht een vergoeding voor een deel van de verblijfs- en zorgkosten.

Advies op maat

Vanaf het allereerste contact ontzorgen we u en uw patiënt maximaal. Neem voor een adviesgesprek of meer informatie over doorverwijzen contact op met Hanneke de Wijs.

Bel mij voor een informatiegesprek op maat

Algemene informatie

Adres: Nevelgaarde 54, 3436 ZZ Nieuwegein

Tel.: 088-5057000

E-mail: info@vandaegh.nl

Meer informatie aanvragen over wonen met zorg?

Voor welke locatie wilt u graag een brochure ontvangen?
Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in het privacybeleid